Publications

BOOKS

 • Protect the water/Värna Vattnet. Rosborg I. 1993 Larson Publisher.

 • Air Pollution – influence on humans, the environment and buildings and ancient remains in North West Scania/Luftföroreningarpåverkan på människa, natur och kultur i nordvästra Skåne. Rosborg I., Jönsson A.M. 2002. Written for Krapperupstiftelsen.

thesis

 • Health aspects of minerals in drinking water. In Drinking Water – Sources, Sanitation and safeguarding.FORMAS, pp. 35-45, 2009. Rosborg I.

 • Metals and ions from drinking water – influence on the human health/Metaller och joner från dricksvatten – påverkan på hälsan. Medical Geology/Medicinsk geologi, pp. 279-307, 2010. Editor: Olle Selinus. Studentlitteratur. Rosborg I.

 • 85 dricksvattenparametrar – ett försök till sammanställning av vetenskapliga fakta och erfarenheter av metaller och joner i vatten, deras påverkan på vår hälsa, samt filter för att reducera dem i de fall detta är önskvärt. 2008. Tekn. Dr Ingegerd Rosborg

 • Metals and Related Substances in Drinking Water. Proceedings from 4th International COST Action 637 Conference 2010 in Kristianstad, Sweden.

 

PEER-REVIEWED SCINETIFIC ARTICLES

Inorganic Constituents of Well Water in One Acid and One Alkaline Area of South Sweden

Hair Element Concentrations in Females in One Acid and One Alkaline Area in Southern Sweden

Trace element pattern in patients with fibromyalgia

Concentrations of inorganic elements in 20 municipal waters in Sweden before and after treatment – links to human health

Concentrations of inorganic elements in bottled waters on the Swedish market

Mineral Element Concentrations in Vegetables Cultivated in Acidic Compared to Alkaline Areas of South Sweden

Metals and Related Substances in Drinking Water, Proceedings of the 4th International Conference, METEAU

 

ADDITIONAL ARTICLES

to order articles, please email: info@mineralbalancedwater.com

 • 20 articles – different environmental issues, particularly the anthropogenous acidification, “drinking water and lake/stream water; Skövde Nyheter, Smålandsposten, Tre Dagar. Rosborg I. 1987-95.
 • Mineral imbalances in water and hair – connections to health/Mineralobalans i vatten och hår – kopplingar till hälsa, 2000. Report for the University of Kristianstad/Högskolan Kristianstad. Rosborg I.
 • Mineral elements in bottled water – influence on the human health? /Mineralämnen i bordsvatten, kan det vara nyttigt? Vår Föda No 5: 22-26, 2002. Rosborg I.
 • Bottled water – is it healthy?/Vatten på flaska – hur hälsosamt är det? 2004. Tidskriften Medikament, No 7:70-74. Rosborg I.
 • Death of cows and calves at Forsakar Farm AB. 2002. (Unpublished). Rosborg I.
 • Mineral element contents in drinking water – aspects on quality and potential links to human health, in Conference book, COST Action 637, Metals and related substances in drinking water, 1st Conference, Antalya, Turkey, October 2007. Rosborg I.
 • Well waters and vegetables from acid and alkaline areas – What differences are there in mineral content?/Brunnsvatten och grönsaker från sura respektive basiska områden -vilka skillnader i mineralinnehåll föreligger? 2008. Tidskriften VATTEN, 64(3):215-223. Rosborg I.
 • High iron concentrations in drinking water – a potential health risk?, in Conference book. COST Action 637, Metals and related substances in drinking water, 2nd Conference, Lisbon,Portugal, October 2008. Rosborg I.

 

Leave a Reply