PATIENTFALL

Erfarenheter från hårmineralanalys och näringsterapi 

Efter att ha arbetat med att hjälpa människor till bättre hälsa genom näringsterapi vill jag presentera några av alla de framgångsrika erfarenheterna. En första kommentar: pH-värdet i kroppens vävnader förefaller mycket viktigt.

1.  För egen del har jag en tendens att vara sur i vävnaderna, vilket jag efter 30 år av undervisande om försurningens konsekvenser i naturen samt en studie på kvinnor med sura respektive basiska brunnsvatten först insåg. i studien visade det sig att de med sura brunnsvatten var betydligt sjukare och hade lägre halt av många essentiella ämnen i sitt hår än de med basiska brunnsvatten. Jag började äta kalk. Efter att  ha ätit kalk samt andra kosttillskott en tid började benstommen och många andra vävnader återhämta sig och jag fick ordning på höftlederna och mindre värk. Numera tvättar jag håret här i Stockholm med kalk blandat med shampo och slipper sårig hårbotten. När jag är i vårt hus i Skåne behövs ingen kalk. Där finns den i det kommunala vattnet.

För 2 år sedan fick jag diagnosen Grå starr. Eftersom en patient för 15 år sedan fick åka hem igen när hon skulle opereras, eftersom hon inte längre hade Grå starr, såg jag efter vad hon behandlats med. Det visade sig att jag behandlade henne för diabetes. Jag började således ta några preparat och har idag ingen Grå starr.

2. En patient kom med diagnos Sklerodermi, en kronisk autoimmun sjukdom. Hennes fingrar häll på att angripas utifrån och in, varvid delar redan försvunnit av fingertopparna. Hårväxten var dessutom dålig. Efter en tids behandling med stöd av hårmineralanalys, innebärande bl.a. justering av pH värdet, som mätt i urinen, och ett ganska stort antal supplement avstannade sjukdomsförloppet. 

3. En kraftigt elöverkänslig man, som tvingades bo i skogen i ett hus utan elektricitet, låg mestadels och var orkeslös. Hårmineralanalys visade på stort underskott av de flesta essentiella mineralerna. Efter några månaders behandling med diverse preparat, inklusive pH-justering, tillfrisknade mannen och genom vidare behandling är han tillbaka i stan i sitt hus.

4. En kraftigt elöverkänslig kvinna behandlades på liknande sätt. Efter 8 månader var hon i princip helt återställd.

5. Diverse män och kvinnor med irriterade tarmar, oftast med diarré, har lyckosamt behandlats med för tarmen och magen relevanta preparat och återfått hälsan.

6. Järn i dricksvatten kan vara skadligt för speciellt män, eftersom de inte “gör sig av med” järn varje månad, vilket vi kvinnor gör genom menstruationen.  Om järnet blir kvar oxiderar det allt som kommer i dess väg. Diarré försvårar näringsupptag och värk i leder och muskler är vanligt. Efter hår- och vattenanalys konstaterades att järnet kom från vattnet, framför allt. Andra källor är rött kött, vilket det varnas för av Livsmedelsverket. Har kroppen överskott av järn behövs antioxidanter och att järnet förs ut ur kroppen, vilket lättast sker genom blodgivning. Männen har tillfrisknat efter ganska kort behandling. Kor och hästar drabbas på liknande sätt. Kalvar och föl kan dö efter att de slutat diat och modersmjölksersättning tillreds av järnrikt brunnsvatten. Halter under 1 mg/l förefaller ofarliga.

7. Kvinnor med fibromyalgi har i många fall behandlats med gott resultat, dock på helt olika sätt. Det förefaller som obalans i sig kan vara en av många utlösande faktorer.

8. Låg sköldkörtel, men fortfarande behandlingsbar, diagnosticeras förhållandevis bra med en hårmineralanalys. Många har fått tillbaka en hyggligt god ork efter lång tid av trötthet m.m.