Dricksvattenkurser

Den 14-15 mars 2016 går kursen “Mineraler i grundvatten och behandlat vatten -kopplingar till hälsa” av stapeln på Vattencentrum Norrtälje, Campus Roslagen, se bifogade program. Kursen vänder sig till personer som arbetar med dricksvatten samt till intresserade i övrigt. Mineraler i dricksvatten är en nödvändighet för en god hälsa. Speciellt i dessa Omvänd Osmos/avsaltningstider är det underligt att detta helt försvunnit från agendan.

Den 13-14 april går kursen “Hoten mor vårt grundvatten; lagstiftning, skyddszoner, övervakning och planer”. Under dessa dagar får du veta allt om lagstiftning i dricksvattensammanhang. Du kommer att bli varse att det inte finns mycket att förlita sig på när det gäller framför allt privata brunnsvatten.

Till slut går kursen “Provtagning och analys” den 2-3 maj 2016. Denna kurs ger dig information om hur provtagning ska göras beroende på vad som ska analyseras samt vad analysen ska användas till.

För mer information om kurserna, vänligen maila till:

rosborg@spray.se

PhD Ingegerd Rosborg